CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BNG

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Số 19 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.bngcons.com | Email:tuanhoang@bngcons.com
Điện thoại: 0931171799