TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án: Phúc Long – Vinmart Trung Hòa
Chủ đầu tư: Công ty CP Phúc Long Heritage
Nhà thầu: BNG CONS
Hạng mục thi công: Hoàn thiện nội thất, nhận diện chuỗi hệ thống cafe & tea Phúc Long
Thời gian hoàn thành: 30 ngày từ ngày khởi công

TRƯỚC KHI THI CÔNG

SAU KHI HOÀN THÀNH